ג'ובס פלייס

החברה הוקמה בשנת 1937 ע"י משקיעים מדרום אפריקה כדי לסייע בפיתוח היישוב היהודי בארץ ישראל. כיום נחשבת לאחת מהקבוצות הגדולות ביותר בשוק הנל"ן היזמות, ההשקעות, הבנייה והתשתיות, הקבוצה פעילה בישראל וברחבי העולם, באמצעות חברות נדל"ן, בנייה ותשתיות, תעשיה ומלונאות. , התמקדות הקבוצה העסקית הבינלאומית הינה בפיתוח והשלמה של מספר פרויקטים עיקריים, מימוש נכסים במחירים ראויים ובתשואות נאותות ופעילות בתחום המימון והאשראי בקבוצה כולה ובניהול סיכונים מקצועי, בארץ ובחו"ל.

תחום: בינוי, תשתיות ונדל"ן