ג'ובס פלייס

החברה נוסדה בשנת 1992 כבית השקעות מהגדולים והמובילים בישראל וב 2003 חברת אקסלנס מוזגה עם אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל והוא נשואה זנקס להשקעות ונהיו אקסלנס תואה להשקעות. החברה מנהלת תיקים פיננסיים במגוון רחב כמו :
קרנות נאמנות
תעודות סל
אופציות
אג"ח מובנה ותעודות פקדון סחירים
פיקדונות סחירים
קופות גמל ופיצויים, קרנות השתלמות
קרנות פנסיה
בחברה מועסקים לפחות 550 עובדים במוקדים הפזורים ברחבי המדינה.

תחום: כלכלה ושוק ההון