ג'ובס פלייס

ענף הביטוח, על היבטיו וגווניו, עובר מודיפיקציה מתמדת ומשמעותית למדי בעת האחרונה. גופים חדשים שנכנסו למגרש, שינויי חקיקה וגורמים נוספים – משפיעים באופן ניכר, על תחום הביטוח בכלל, ועל תחום הביטוח הפנסיוני בפרט. הערכות גורסות שענף הביטוח שווה 500 מיליארדי ₪ בצורת נכסים פיננסים המנוהלים על-ידי גופים שונים – בנקים, סוכנויות ביטוח, חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד. שוק הביטוח הפך […]

בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תעודות סל, קרנות גידור, ניהול תיקים וברוקראז'. חברת פסגות נוסדה ע"י בנק לאומי בשנת 1989 כחברה לניהול קרנות נאמנות אחרי שבשנת 1963 ייסד את חברת ההשקעות אופק לניירות ערך והשקעות כאשר בשנת 2003 אוחדה פעילותן של שתי החברות ואחרי שבחודש […]

החברה נוסדה בשנת 1992 כבית השקעות מהגדולים והמובילים בישראל וב 2003 חברת אקסלנס מוזגה עם אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל והוא נשואה זנקס להשקעות ונהיו אקסלנס תואה להשקעות. החברה מנהלת תיקים פיננסיים במגוון רחב כמו : קרנות נאמנות תעודות סל אופציות אג"ח מובנה ותעודות פקדון סחירים פיקדונות סחירים קופות גמל ופיצויים, קרנות השתלמות קרנות פנסיה בחברה מועסקים לפחות 550 עובדים […]

Filter