ג'ובס פלייס

בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תעודות סל, קרנות גידור, ניהול תיקים וברוקראז'.
חברת פסגות נוסדה ע"י בנק לאומי בשנת 1989 כחברה לניהול קרנות נאמנות אחרי שבשנת 1963 ייסד את חברת ההשקעות אופק לניירות ערך והשקעות כאשר בשנת 2003 אוחדה פעילותן של שתי החברות ואחרי שבחודש אוקטובר 2005 נכנסה לתוקף רפורמת בכר, שחייבה את הבנקים למכור קופות גמל וקרנות נאמנות. ב-2006 קבוצת פסגות נרכשה על ידי קרן יורק, והחלה לפעול כבית השקעות עצמאי.

תחום: כלכלה ושוק ההון