ג'ובס פלייס

בזמן שינוי קריירה, במעבר בין מקומות עבודה, במקרים בהם שינית מעמד משכיר לעצמאי, או לאחר, או באם הצלחת לקחת פסק זמן לעצמך לפני מציאת מקום עבודה חדש (או במהלך פרישה מוקדמת), כדאי לתת את הדעת לגבי נושאים בנוגע לתנאים הסוציאליים שלך במקום העבודה האחרון, וכן לוותק שנצבר במשך תקופת העבודה (רצף קצבה, רצף זכויות).

מעבר בין מקומות עבודה ושינוי קריירה

תכניות אלו יכולות להמשיך להוות הגנה פנסיונית עבורך ועבור משפחתך, במקרה של מוות או נכות, עד למועד פרישה סופי, ולאחריו. יתר על כן, תכניות אלו עשויות להיות עבורך הדרך המועדפת לתשלומים סוציאליים והפקדות במסגרת מקום העבודה החדש; הכל, כמובן, בכפוף לבדיקת התכניות הקיימות ביחס לחלופות העומדות בפניך, ובמסגרת התאמתן לצרכיך ומצבך האישי, ומעמד המיסוי החדש (בעל שליטה / עצמאי / שכיר) וכן לרמת ההכנסה במקום העבודה החדש.

להלן מספר דוגמאות לנושאים הדורשים מעקב וטיפול בתקופת שינוי קריירה או מקום עבודה:

שמירת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, נכות או מוות

במקרה עזיבת עבודה, כאשר טרם נמצא מקום עבודה חדש – מקום עבודה הלוקח על עצמו האחריות לבצע המשך תשלומים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים קיימים, אפשרי לפנות לחברת הביטוח /או לקרן הפנסיה, על מנת להפעיל "ריסק זמני", עצמאית, בכדי לשמור ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה ו/או מוות ו/או נכות, בתוקף. מלבד זאת, המשך תשלום עצמאי לטובת "הריסק הזמני", ישמור עבורך את הזכות להמשיך בביצוע הפקדות נוספות לתכנית גם בהמשך, בזמן מציאת מקום עבודה חדש, וכך לשמר את הוותק והזכויות שנצטברו בתכניות השונות.

יעילות שמירה על ביטוח קיים

במקרים מסוימים, שמירה על ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה לא תהיה יעילה, שהרי במקרה תביעה, המבוטח יצטרך להוכיח כי עד קרות מקרה זה, הייתה ברשותו הכנסה חודשית ממקום העבודה; אך מומלץ להקפיד לשמור על כיסוי ביטוחי זה, לו רק בשל הזכות להיות מבטוח בתנאים זהים, במידה שרלבנטי, בתחילת תקופת העבודה במקום החדש ("בּרוּת הביטוח").

פוליסות ביטוח ותיקות ותנאים מועדפים

הרפורמות החלות בעולם הפנסיוני בשנים האחרונות מאלצות אותנו לחשוב מספר פעמים לפני שמוותרים לחלוטין על תכניות קיימות, שהרי רבים הם המקרים בהם יש תנאים מועדפים, כדוגמת מקדמי המרה לגמלה מובטחים וקבועים, תעריפים מוזלים, דמי ניהול מופחתים, תשואה מובטחת ועוד; בנוסף, ייתכן שהמצב הבריאותי עבר שינוי מאז ההצטרפות הראשונית לתכניות קיימות, כאשר ביטול והצטרפות לתכניות חדשות, תנאי קבלה / חיתום לביטוח חדש עשויים להשתנות לרעה, דבר שיוביל לביטוח בתנאים גרועים מאלו הקיימים; ייתכן אף שתקופת אכשרה חדשה תחול ומשמעותה – פרק זמן מסוים ללא כיסוי ביטוחי.