ג'ובס פלייס

Rate this post

מרביתם של העובדים השכירים במדינה, ובאחוזים קרוב ל 80% מהשכירים, לא מודעים לכך שפעמים רבות נגבה מהם מס גדול מהנדרש או לא בהתאם לזכויות שלהם, ולא פעם מגיע להם החזר מס ממס ההכנסה.

אחת הסיבות שלשכירים מגיע החזר מס הוא שהם לרוב לא מודעים להטבות שמגיעות להם ממס הכנסה,. הסיבה לכך היא בראש ובראשונה שיטת המיסוי המורכבת שלא תמיד ברורה לאדם הפשוט וגם לא מעט עיוותים בחישוב המס.

חשוב לדעת שניתן לקבל החזרי מס לשכירים עד 6 שנים רטרואקטיבית ורק מעבר ל 6 שנים חל חוק התיישנות על הזכויות, ושכל מס עודף שנגבה מוצמד למדד המחירים לצרכן ובעל תוספת של ריבית בגובה של 4%

כאשר מדובר בתשלום מיסים לרשויות המס, ישנם 4 תחומים מרכזיים שמהווים עילה לקבלת החזרי מס:

החזרי מס

אירועים אישיים: הפקדות למיניהן כמו הפקדה קבועה לביטוח חיים, הפקדות לקופות גמל או חסכון ואפילו תשלום של מס שבח, משכנתא או אובדן כושר עבודה. כמו כן תרומות, תשלומי מזונות, מסחר בשוק ההון, לימודים אקדמאיים, משפחה חד הורית, אזרח משוחרר משירות לאומי או צבאי ב6 השנים האחרונות ועוד.  

אירועים רפואיים: אחת הזכויות שהכי פחות מוכרת היא זכאותם של הורים לילדים המוכרים כבעלי צרכים מיוחדים ומשולבים בכיתות חינוך מיוחד או מוסדות חינוך של חינוך מיוחד, ילד המקבל קצבת נכות, אירוע רפואי קשה כמו אירוע מוחי או גילוי מחלה קשה, גם תשלומים שמועברים למוסד רפואי בתמורה לאחזקת קרוב משפחה נכללים בתחום זה.

אירועים שקשורים לעבודה: החלפת מקום עבודה, תקופת מעבר בין עבודות בהן היה האזרח מובטל, פיטורין, יציאה לפנסיה ועוד.

העברת הטבות מס בין בני זוג: במרבית המקרים, כשמדובר בבני זוג נשואים, מס הכנסה מחשב את חובת המס ביחד, הוא לוקח בחשבון את ההכנסה הכללית ליחידת משפחה ובכללה שני בני הזוג יחד. על בסיס הכנסה זו יגבה המס. העניין הוא שלרוב נגבה מס נפרד מכל אחד מבני הזוג ולעיתים בן זוג אחד משלם יותר ממה שבחישוב שנתי ליחידת משפחה נדרש, זאת מאחר ובחישוב שנתי ניתן להעביר הטבות מבן זוג אחד למשנהו. המעסיק של כל אחד מבני הזוג לא יכול לדעת זאת כי אין לפניו תמונת מצב כוללת של שני בני הזוג ותמונה זו יש רק למשרדי המס או לעוסקים בהחזרת מס לשכירים.

לסיכום: שכירים אמנם לא נדרשים להגיש מדי שנה דו"ח שנתי למס הכנסה, זאת מאחר והם משלמים מס מדי חודש. יחד עם זאת ואולי דווקא בגלל זה, שכירים שרוצים לקבל את הזכויות המגיעות להם וכספים שמגיעים להם בחישוב שנתי, ויכולים להגיע גם לאלפי שקלים, רצוי שיעזרו בשירותי מומחים ויגישו דו"ח שנתי  למס הכנסה שיהיה למעשה גם אמצעי לבקשת החזרי מס.

תחום: העבודה הנכונה בשבילי

Rate this post